Organic food
Nōka no Daidokoro (Farmhouse Kitchen) Shinjuku 3-Chome Branch
With Self Order

Menu list