Japanese style pub
Kirinokoshitsu Seiro Shinagawa
With Self Order

Shop Photo