Japanese style pub
Nihonshu Genka Sakagura Shibuya branch
With Self Order

Wakazuru "Oyamanishiki" (Toyama)