Japanese style pub
Kyomachi Koishigure Shinjuku Shinkan
With Self Order

Kuro Kirishima shochu (Tuber/potato)