Japanese style pub
Hole-in-the-wall restaurant "Kakurebo" Oniwa
With Self Order

Oku no Matsu Junmai Daiginjo [Fukushima] 【Oku no Matsu Shuzo】 Tokuri