Yakitori/Meat dish
Mrs. Burg KINSHI-CHO (Pork 100% Hamburg Steak Restaurant)
With Self Order

Pork Hamburg Steak Plain (170 g)